Обединената Велика Ложа на България

На 5 декември 1992 г. в София, в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с Масонските принципи, беше учредена Великата Ложа на България "Обединената Велика Ложа на България - ОВЛБ" .
Седалището ù е на адрес:
бул. "Александър Стамболийски" № 59
1303 София, България

Обединената Велика Ложа на България е единствената независима организация на Свободното Зидарство в цялата територия на Република България за ръководене работата на Степените на същинското Старо Масонство, посочени по-долу:

  • а) Първа Степен – Посветен Чирак;
  • б) Втора Степен – Калфа;
  • в) Трета Степен – Майстор Масон.

През 2004 г. ОВЛБ получи пълна поддръжка от страна на Великата обител на кралската арка на Англия и на Великата ложа на маркмасоните на Англия, Уелс и техните задгранични ложи за развитието на тези ордени в нашия Ориент под тяхна юрисдикция със съгласието на Великия майстор на ОВЛБ.

Обединената Велика Ложа на България напълно приема като свои документи, излагащи нейните цели, текстовете на петте документа, одобрени от Обединената Велика Ложа на Англия и посочени по-долу:

  1. “Стари задължения и правила”, които трябва да се прочетат от Секретаря на Избрания Майстор преди инсталацията му на Стола на Ложата, състоящи се от петнадесет члена.
  2. “Цели и взаимоотношения на Изкуството”, състоящи се от единадесет члена.
  3. “Основни принципи за признаване на Велика Ложа”, състоящи се от осем члена.
  4. “Задължения на Свободния Зидар”, които трябва да се прочетат при приемането на нови Братя или когато Майсторът нареди, състоящи се от осем параграфа.
  5. “Декларация относно Свободното Зидарство и религията”.

Обединената Велика Ложа на България е призната от Обединената Велика Ложа на Англия и от следните Велики Ложи .