Основни принципи за признаване на Велика Ложа

  1. Регулярност на произхода: т.е. всяка Велика Ложа трябва да е била законно учредена от надлежно призната Велика Ложа или от три или повече регулярно учредени Ложи.
  2. Вярата във Великия Архитект на Вселената и на Неговата проявена воля е съществена квалификация за членство.
  3. Всички Посветени трябва да приемат своето Задължение върху отворената Книга на Светия Закон, което има значение на Откровение от горе и което обвързва съзнанието на определения индивид, който се посвещава.
  4. Членовете на Великата Ложа и на отделните Ложи трябва да бъдат само мъже; и никоя Велика Ложа няма да има Масонски отношение от какъвто и да било род със смесени Ложи или организации, които допускат жени за членове.
  5. Великата Ложа има суверенна юрисдикция над Ложите, контролирани от нея, т.е. тя ще бъде отговорна, независима, самоуправляваща се организация с единствена и неоспорима власт над Изкуството или Символичните Степени (Посветен Чирак, Калфа и Майстор Масон) в рамките на своята юрисдикция; и по никакъв начин няма да бъде обект на властта или да дели тази власт с Върховен съвет или друга Власт, претендираща за контрол или надзор над тези Степени.
  6. Трите Големи Светлини на Свободното Зидарство (а именно Книгата на Светия Закон, Винкелът и Пергелът) трябва винаги да бъдат изложени, когато Великата Ложа или нейните съставни Ложи работят.
  7. Обсъждането на религия и политика в Ложата е строго забранено.
  8. Принципите на Старите Задължения, Обичаи и Установен ред на Изкуството трябва стриктно да се спазват.