Декларация за връзката между Свободното Зидарство и религията

Увод
Следната информация обяснява възгледите на Обединената Велика Ложа на България относно връзката между Свободното Зидарство и религията.

Основна декларация
Свободното Зидарство не е религия, нито е заместител на религията. То изисква от своите членове да вярват в едно Върховно същество, но не предоставя някаква собствена верска система. Свободното Зидарство е отворено за мъже от всички религиозни вероизповедания. Обсъждането на религиозни въпроси на негови сбирки е забранено.

Върховното същество
Имената, използвани за Върховното същество, позволяват на хора от различни вероизповедания да се обединят в една молитва (към Бога, както всеки Го вижда), без фразеологията на молитвата да причинява разногласия сред тях.  Няма някакъв отделен Масонски Бог; Богът на един Свободен Зидар си остава Богът на религията, която той изповядва. Свободните Зидари се срещат с общо уважение към Върховното същество, но То остава Върховно в техните отделни религии и Свободното Зидарство не се опитва да обедини религиите в едно. Следователно не съществува някакъв комбиниран Масонски Бог.

Книгата на Светия Закон
Библията, която Свободните Зидари наричат Книгата на Светия Закон, винаги е отворена на всяка Масонска сбирка.

Задължението на Свободното Зидарство
Задълженията на Свободните Зидари се поемат с полагане на клетва върху Книгата на Светия Закон или върху Свещената Книга на вярата на Масона. Това са задължения, които да помогнат за запазването в тайна на начина на признаване на Свободния Зидар и да се следват принципите на Свободното Зидарство.  Физическите наказания, които са само символични, не съставляват част от Задължението. Ангажиментът да се следват принципите на Свободното Зидарство обаче е сериозен.

Свободното Зидарство сравнено с религията
В Свободното Зидарство липсват основните елементи на религията.

  • а) То няма теологическа доктрина и чрез забраняване дискусии на религиозни теми по време на своите сбирки то не позволява да се развие Масонска теологическа доктрина.
  • б) То не предлага причастия.
  • в) То не претендира, че води към спасение чрез работа, тайни знания или по някакъв друг начин. Тайните на Свободното Зидарство се занимават с начините на признаване, а не със спасение.

 

Свободното Зидарство подкрепя религията
Свободното Зидарство съвсем не е безразлично към религията. Без да се намесва в религиозните практики, то очаква от всеки свой член да следва своята вяра и да поставя задълженията си към своя Бог, независимо под какво име Той е известен, над всички други свои задължения.Неговата морална доктрина е приемлива за всички религии. 
Така Свободното Зидарство е поддръжник на религията.