Какво е Свободното Зидарство

Свободното Зидарство е едно от най-старите светски братски общества в света.

Свободното Зидарство представлява общество от мъже, занимаващи се с морални и духовни ценности. Неговите членове се учат на тези наставления чрез серия от ритуални драми, които следват древни форми и използват каменоделски обичаи и инструменти за алегорични ориентири.
Най-важното необходимо качество за допуск и продължаване на членството е вярата в едно Върховно Същество.

Членството е отворено за мъже от всички раси или религии, които отговарят на това съществено изискване и които са с добра репутация.

Трите възвишени принципа
  • Братска любов – Всеки истински Свободен Зидар трябва да показва толерантност и уважение към мненията на другите и да се отнася доброжелателно и с разбиране към себеподобните си.
  • Помощ – Свободните Зидари се учат да практикуват милосърдие и отговорност не само към собствените си хора, но и към обществото като цяло, като раздават милосърдие и с доброволни усилия и работа като индивиди.
  • Истина – Свободните Зидари се стремят към истината, изисквайки високи нравствени стандарти, и полагат усилия да ги постигнат в собствения си живот.
Свободните Зидари вярват, че тези принципи са начин да се достигне по-висок стандарт на живот.