Масонство, политически и обществен живот

В “Цели и взаимоотношения на Изкуството” ние ясно заявяваме позицията на Обединената Велика Ложа на България относно обществения живот. Имащите отношение към този въпрос декларации на Великата Ложа са следните:

  1. На всеки, който встъпи в Свободното Зидарство, от самото начало строго се забранява да насърчава всяко действие, което може да клони към нарушаване на спокойствието и добрия ред на обществото; той трябва надлежно да се подчинява на законите на държавата, в която живее и никога не бива да е небрежен по отношение на верността си към законната Власт.
  2. Макар че по този начин Свободното Зидарство налага на всеки свой член задълженията за лоялност и гражданско съзнание, то запазва правото на индивида да има свое мнение по отношение на обществените дела. Но нито в някоя Ложа, нито когато и да било, в качеството си на Свободен Зидар, той няма право да обсъжда или да застъпва своите възгледи по теологични или политически въпроси.
  3. Обединената Велика Ложа на България винаги неотклонно е отказвала да изразява мнение по въпроси относно външната или вътрешната държавна политика, независимо дали у дома или в чужбина, и няма да позволи нейното име да бъде свързвано с каквото и да било действие, независимо колко хуманитарно може да изглежда то, което нарушава неизменната ѝ политика да стои настрани от всеки въпрос, влияещ на взаимоотношенията между две правителства или между политически партии, или въпроси, отнасящи се до конкурентни теории за управление.
  4. Ако някога Свободното Зидарство се отклони от своя курс, изразявайки мнение по теологични или политически въпроси, то не само ще посее семето на раздора сред своите членове, но може и да изгуби онази безпристрастност към фактите, случващи се в обществото, която винаги е позволявала на Свободното Зидарство да съществува мирно.

 

Свободното Зидарство не е ли просто още една политическа група за упражняване на натиск?
Категорично не. Макар че отделните Свободни Зидари имат собствени възгледи относно политиката и държавната политика, като организация Свободното Зидарство никога няма да изрази мнение по нито едно от двете неща. Обсъждането на политика на Масонски сбирки винаги е било забранено.

Няма ли Масонски групи, ангажирани в политиката?
В някои страни има групи, наричащи себе си Свободни Зидари, които се замесват в политически въпроси. Те не са признати или морално подкрепяни от Обединената Велика Ложа на България и от други регулярни Велики Ложи, следващи основните принципи на Свободното Зидарство и забраняващи обсъждането на политика или религия на своите сбирки.

Обединената Велика Ложа на България ангажирана ли е в политиката?
Обединената Велика Ложа на България категорично не е политическа организация, няма политически дневен ред, а обсъждането на политика не е разрешено на сбирки на Ложата. 
Естествено, Свободното Зидарство е склонно да привлича онези, които са загрижени за хората и имат чувство за социална отговорност и цел. Следователно има членове, ангажирани в политиката на местно, национално и международно ниво. Има също така членове, проявяващи активен интерес към немасонски благотворителни организации и други обществени групи.