Отговори на ваши въпроси

Какво се случва на сбирка на една Ложа?
Сбирката се състои от две части. Както във всяко сдружение, има определено количество административни процедури – протокол от предходната сбирка, предлагане и тайно гласуване на нови членове, обсъждане и гласуване на финансови въпроси, избор на Сановници, новини и кореспонденция. Следват церемонии за прием на нови Масони и за годишната инсталация на Майстора и назначаване на Сановници. Трите церемонии за прием на нов Масон се състоят от две части – малко драматични наставления за принципите и уроците, преподавани в Изкуството, последвани от лекция, в която се описват различните задължения на кандидата.

Този ритуал не е ли неуместен в съвременното общество?
Не. Ритуалът е споделено преживяване, обвързващо членовете. Използваните от него драма, алегории и символизъм запечатват принципите и доктрините в съзнанието на всеки кандидат по-здраво, отколкото ако те биха му били предадени на един безспорен съвременен език.

Защо зрели мъже търчат наоколо с навити панталони?
Вярно е, че кандидатите трябва да навият крачолите на панталоните си по време на церемониите, когато биват приемани за членове. Извадено от контекста, това може да изглежда забавно, но както и много други аспекти на Свободното Зидарство, това има символично значение.

Защо носите регалия?
Носенето на регалия има историческо и символично значение и също като униформите служи да покаже на членовете си какъв е техният ранг в организацията.

Колко струва да станеш Свободен Зидар ?
Това варира от Ложа до Ложа, но всеки, който желае да се присъедини, може да намери Ложа, която да му е по джоба. При приемането има такса за посвещаване и закупуване на престилка. Всеки член плаща годишен членски внос на Ложата си, което покрива неговото членство и административните разходи на Ложата. След сбирката е обичайно да има вечеря; стойността ù може да бъде включена в сумата на членския внос или да се заплаща всеки път поотделно. Само от отделния член зависи какво ще даде той за Благотворителност, но това никога не трябва да бъде във вреда на неговите други отговорности. Той може също така да се присъедини към толкова Ложи, колкото му позволяват времето и парите, стига това да няма неблагоприятно влияние върху семейния му живот и отговорности.

За тайното общество
Свободното Зидарство не е тайно общество, но сбирките на Ложата, подобно сбирките на много други социални и професионални сдружения, са поверителни мероприятия, до които се допускат само членове.
Свободните Зидари се окуражават открито да говорят за своето членство, като същевременно се задължават да не използват това за свой собствен или на някого другиго успех.
Тъй като понякога членовете са обект на дискриминация, която може да има неблагоприятно влияние върху служебното им положение или други аспекти от живота им, някои Свободни Зидари са разбираемо сдържани относно обсъждането на своето членство.  Също както много други национални организации, Обединената Велика Ложа на България не публикува списък на членовете си и няма да разкрие имената или данните на свой член без неговото разрешение. Конституцията, Правилата и целите на Свободното Зидарство са на разположение на обществеността.
Датите на сбирките, местата и залите, използвани от Свободните Зидари, могат лесно да бъдат идентифицирани, те са посочени в телефонните указатели и на много места се използват от местната общност за други дейности, различни от тези на Свободното Зидарство.  Седалището на Обединената Велика Ложа на България се намира на бул. „Александър Стамболийски" № 59, София и е отворено за обществеността през работно време.
Ритуалите и церемониите, използвани от Свободните Зидари, за да предадат принципите на Свободното Зидарство на новите членове, са били публично разбулени за пръв път през 1723 година. Те включват традиционните форми за разпознаване, използвани от Свободните Зидари главно за доказване на тяхната идентичност и квалификации, когато влизат на Масонска сбирка.
Те включват ръкостискане, за което е писано много и днес едва ли може да се нарича наистина тайно; за средновековните Свободни Зидари те са били равни на „личен идентификационен номер”, ограничаващ достъпа само на членове с необходимия ценз. 
Хиляди книги са изписани на темата за Свободното Зидарство и са лесно достъпни за обществеността. При поискване Свободното Зидарство предлага говорител и инструктаж за медиите и разговори със заинтересовани групи.

За фаворизирането
Очаква ли се от Свободните Зидари да предпочетат свои Братя Масони за сметка на други при даване на работа, съдействие, договори и други подобни?
Категорично не. Това би било злоупотреба с членството и предмет на Масонската дисциплина.
При встъпването си в Свободното Зидарство всеки кандидат недвусмислено декларира, че не очаква никакви материални облаги от членството си. На различни етапи по време на трите церемонии за приемането му и когато му бъде връчен сертификатът от Великата Ложа, че церемониите за приемането му са приключили, на него твърдо му се напомня, че опитите да получи предпочитание или материални облаги за себе си или за други е злоупотреба с членството, което няма да бъде толерирано.  
Книгата с Конституциите, която всеки кандидат получава, съдържа строги правила относно злоупотреба с членството, което може да доведе до наказания, вариращи от временно отстраняване до изключване.

Не е ли вярно, че Свободните Зидари се грижат само един за друг?
Не. От най-ранното си съществуване Свободното Зидарство е било ангажирано в благотворителни дейности. От самото начало Свободното Зидарство е предоставяло подкрепа не само на вдовици и сираци на Свободните Зидари, но също така и на мнозина други от общността.  Основният принцип е солидарност, подкрепа, а не даване на милостиня.

Кой може да се присъедини?
Членството е отворено за мъже от всички вероизповедания, които се подчиняват на закона, имат добър характер и които заявяват вярата си в Бога.
Свободното Зидарство е многорасова и мултикултурна организация. То е привлякло добронамерени мъже от всички сектори на обществото за свои членове.

Защо хората се присъединяват и остават членове?
Хората стават Свободни Зидари по много причини – някои по силата на семейна традиция, други – защото приятел им е разказал или от любопитство да разберат за какво става дума. 
По принцип онези, които стават активни членове и израстват в Свободното Зидарство, го правят, защото това им доставя удоволствие. Те се наслаждават на предизвикателствата и приятелството, предлагани от Свободното Зидарство. Има обаче нещо повече, отколкото просто удоволствие.
Участието в драматичното представяне на нравствените уроци и в работата на една Ложа предоставя на члена уникална възможност да научи повече за себе си и го насърчава да живее така, че винаги да търси начини да стане по-добър човек – не по-добър от някого другиго, а по-добър, отколкото би бил иначе, а следователно и образцов член на обществото. 
От всеки Свободен Зидар се изисква да се учи и показва смиреност чрез посвещаване. После, напредвайки чрез серия от степени, той достига до проникновение в нарастващо сложните нравствени и философски концепции и приема различни предизвикателства и отговорности, които са едновременно стимулиращи и възнаграждаващи.  
Структурата и работата на Ложата и последователността на церемониалните мероприятия, които обикновено са последвани от социални сбирки, предлагат на членовете една рамка на другарство, работа в екип, развитие на характера и удоволствие от споделени преживявания.

Какви обещания дават Свободните Зидари?
Новите членове дават тържествено обещание за своето поведение в Ложата и в обществото.
Тези обещания са подобни на онези, давани в съда или при влизане в много други организации. Всеки член обещава също така да пази в тайна традиционните методи за доказване, че е Свободен Зидар, които би използвал, когато посещава Ложа, в която е непознат.  
„Традиционните наказания” за неспазването на тези ангажименти, които са получили широка известност в обществото, са премахнати от обещанията в ритуалите на Обединената Велика Ложа на България. Те винаги са били символични и се отнасят само до болката, която всеки добър човек следва да изпитва при мисълта, че е нарушил думата си.  
Членовете също така поемат задължението да не използват членството си за лични облаги или успех; неспазването на този принцип или изпадането по друг начин под стандартите, очаквани от един Свободен Зидар, могат да доведат до неговото изключване.

Как да станете Свободен Зидар
Кой може да стане Свободен Зидар?
Нашето Братство има забележителна, повече от тривековна история. То е едно от най-старите светски братства в света, едно общество на мъже, загрижени за моралните и духовни ценности. Основано на трите велики принципа на Братска Любов, Помощ и Истина, то се стреми да обедини добронамерени мъже, независимо от техния произход и различия.
Хората могат да си мислят, че да се стане Свободен Зидар е твърде трудно. Всъщност това е просто.   Съществената пригодност за приемане е да вярвате в едно Върховно Същество.
Нормално е кандидатите да са „зрели мъже на 21 години и по-възрастни”, но в някои обстоятелства могат да бъдат приети и кандидати на възраст между 18 и 21 години.

Как да станете член на Обединената Велика Ложа на България – предложени стъпки
Моля, прочетете разнообразната информация на този сайт и ако все още проявявате интерес да станете Свободен Зидар, съветваме Ви първо да поговорите с член на Вашето семейство, приятел или колега, за когото вече знаете, че е Свободен Зидар. 
Но моля да обърнете внимание, защото в България има няколко организации, самопровъзгласили се за „истинското и старо Свободно Зидарство”. Това не е вярно! 
За съжаление „Свободното Зидарство” не е търговска марка, защитена от закона. Всеки може да закупи ритуалите в книжарница и да учреди своя собствена Велика Ложа или Велик Ориент.  
Обединената Велика Ложа на България е единствената Масонска организация в България, призната за регулярна от Обединената Велика Ложа на Англия, която е Великата Ложа - Майка на всички регулярни Велики Ложи в света.
Ако въобще не познавате някого, който е член на Обединената Велика Ложа на България, можете да попълните и да ни изпратите формуляра Интересувам се да стана Масон. Ние ще отнесем вашето искане до Ложа във Вашия град.
Ще бъде организирана среща с Вас, за да научим повече за Вас и да Ви дадем възможност да научите повече за нас.
Комисия от членове на Ложата ще се свърже с Вас, за да организира среща. Ако срещата бъде задоволителна и за двете страни, от Вас ще се поиска да попълните формуляр за прием.
Вашето искане ще бъде подложено на тайно гласуване от членовете на тази Ложа. 
Ако всичко мине добре, след това ще бъде определена дата за Вашия прием.