VELIKA LOŽA
STARIH, SLOBODNIH I PRIHVAĆENIH ZIDARA HRVATSKE

IZ KONSTITUCIJEZidari koriste zidarsku žlicu za nanošenje žbuke između komada obrađenog kamena


TEMELJNA NAČELA

I

Savez slobodnih zidara je udruženje slobodnih muškaraca na dobrom glasu, koje teži duševnom i moralnom oplemenjivanju, bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, društveni položaj ili stranačku pripadnost. Zalaže se za odgoj svojih članova u duhu humanizma, obvezuje ih na slobodu savjesti, vjere i duha prema svakome unutar i izvan lože.

Vodeći računa o ovim načelima, hrvatsko slobodno zidarstvo, čije su lože ujedinjene u Velikoj loži Hrvatske, prihvaća Dužnosti jednog slobodnog zidara (Stare dužnosti) iz Konstitucija slobodnih zidara iz godine 1723.

Slobodno zidarstvo teži unapređenju obrazovanja i prosvjećivanja, borbu protiv netolerancije, zastupanje ljudskih prava i osnivanje i podupiranje ustanova od opće koristi.

Temelji su slobodnog zidarstva bratstvo, djelotvorno čovjekoljublje bez predrasuda, istinoljublje i rad na samome sebi.

II

Savez slobodnih zidara ne zahtijeva od svojih članova ispovijedanje određene vjere. On poštuje svako iskreno uvjerenje i osuđuje progon onih koji drugačije misle. On ne smije, međutim, primiti u svoje redove one muževe čiji stavovi i način života pokazuju, da ne poštuju Opću povelju Ujedinjenih naroda od 10. prosinca 1948.

III

Slobodni zidar mora poštivati zakone svoje domovine. On se mora riječju, pismom i djelom svim silama zalagati za dobrobit svoje domovine.
Slobodno zidarstvo isključuje priklanjanje Saveza bilo kojoj strani u političkim i religioznim pitanjima.

IV

Slobodni zidar ne smije onoga tko nije slobodni zidar upoznati Ritualima, znakovima i običajima koji služe međusobnom prepoznavanju, ne smije otkriti članove ili kandidate za slobodnog zidara i uopće sve unutarnje stvari loža ili Velike lože.

Povijest, temeljna načela i svrha slobodnog zidarstva nisu tajna.