VELIKA LOŽA
STARIH, SLOBODNIH I PRIHVAĆENIH ZIDARA HRVATSKE

RIJEČ VELIKOG MAJSTORAMajstor nadgleda kamenoresce - minijatura iz 13. st.


Poštovani posjetitelju,

Slobodno zidarstvo je moralno-etička zajednica slobodnih ljudi na dobrom glasu koja otvara cijeli spektar propitkivanja, moralnih, etičkih, filozofskih, teoloških promišljanja o temeljnim načelima etike i morala, s jedne strane i prakse koju prakticiramo u svakodnevnom životu, s druge.

Slobodno zidarstvo je međunarodni pokret humanističkog opredjeljenja koje se Slobodnim zidarima prenosi u njihovim ložama putem ritualnih radnji. U poštovanju prema ljudskom dostojanstvu, Slobodni zidari se zalažu za toleranciju, slobodni razvoj ličnosti, dobročinstvo i opću ljubav prema ljudima. U tom smislu ono se obraća pojedincu da ga tom duhu pouči. Osnovu slobodnog zidarstva čini uvjerenje da se svi konflikti mogu riješiti u duhu povjerenja među ljudima, a stil života i rada su humanost i tolerancija.

Slobodno zidarstvo niti u jednoj svojoj akciji ne teži osvajanju moći nad ljudima, već mu je jedini cilj samoispitivanje pri čemu razum i mudrost kontroliraju emocije. Spoznajom, čovjeku postaje jasno da će do promjene u svijetu doći jedino ako se promjeni svaki pojedinac, svaka individua u njemu. Ukratko, razvoj Slobodnog čovjeka na dobrom glasu kao harmonične ličnosti koji ne ovisi od volji drugih, osigurava harmonični razvoj društva u kojem živimo.

Etičke vrijednosti života nisu u nekim posebnim naporima, već je dovoljno dopustiti da nas dotakne život, a svatko od nas pozvan je mijenjati i popravljati ono što u sebi pronalazi da nije kako treba i što nije u skladu sa osnovnim dostojanstvom. Time obnavljamo povjerenje, poštovanje, razumijevanje i solidarnost u sredini u kojoj živimo ne otvarajući tako sukob već dijalog civilizacija.

Živimo u svijetu klasne i rasne barijere, novih i starih predrasuda, ksenofobije, socijalnog egocentrizma i izolacije bez obzira na veliku poplavu informacija. Otuđenje pojedinca je veliko i mi sebi ne možemo priuštiti luksuz da se kao Slobodni zidari ne bavimo obrazovanjem, socijalnom pomoći, razvijanjem ličnosti što nije moguće bez druželjubivosti i bratskog prijateljstva. Mi razvijamo volju i moralno i etičko ponašanje koje postavljamo kao cilj u svim ezoterijskim očitovanjima. Pri tome mislim i na aktivnosti pružanja pomoći, dobročinstva, žrtvovanja, zalaganja u obrani ljudskih prava i odmjerenog javnog djelovanja želeći sve to poboljšati u svijetu i u sebi, promjenom nabolje kao jednim od oblika ezoterijskog slobodnozidarskog rada.

Treba imati na umu da je loža savez muškaraca na dobrom glasu, ali ne i klub gospode koja se bave politikom, državnim poslovima ili unapređenjem poslovnih interesa. U našem društvu se susreću muškarci koji su inače u građanskom društvu nikada ne bi sastali. To je uistinu jedno veliko iskustvo i impuls slobodnozidarskom doživljaju gdje nas naši simboli i rituali zajedno upućuju na pravilan i pravedan način života.

Masonski rituali i njihovi simboli djeluju stotinama godina na generacije i generacije muškaraca. Bez zapovijedanja, ne zahtijevajući nikakvu pokornost, oni služe učvršćenju bratske veze. Simboli prikazuju njihovu suštinu, a nju otkriva ili može otkriti svaki Slobodni zidar. Njihov cilj je naizgled jednostavan ili vrlo složen: odrasle muškarce učiti humanosti i toleranciji. Humanizam i toleranciju nije moguće razvijati u diktatorskim režimima, oni ne postoje u državama fundamentalističke ortodoksije! Razvoj Slobodnog zidarstva je značajan indikator stupnja razvoja demokracije i poštovanja ljudskih prava u nekoj državi.

Sloboda savjesti, sloboda misli, ljudska prava i prakticiranje demokratskih oblika bili su uvijek i oduvijek stalan zadatak slobodnih zidara za koje se zalažemo i ističemo.

Slobodno zidarstvo ne može se objasniti, već se mora doživjeti, jer počiva na unutrašnjem doživljaju svakog posvećenog. Počiva na onome koji ulazi u ložu i na onome što sobom donosi u bratstvo - razmišljanjem, radnjama i osjećajima ili kao što Brat Goethe opisuje taj naš cilj sa dvije riječi: razmišljati i činiti. Tako će svaki Slobodni zidar imati svoje mišljenje o Bratstvu do kojeg je došao na subjektivan način i to je ta tajna koju svaki za sebe otkriva.

Svako može postati Slobodni zidar, ali svako to ne postaje! Na svom putu mora ispuniti nekoliko uvjeta, a najvažniji je zaista biti Slobodan muškarac na dobrom glasu, što znači slobodan od predrasuda i negativne agresije, slobodan unutar sebe da se opredijeli za jednu zajednicu, a da pri tome ne izgubi svoju ličnost.

Neznalice, muškarci nespremni na učenje, ekstremisti i egocentrici nikad nisu ni tražili prijem u savez. Za to je potrebna sloboda duha i široko iskustvo neophodno za razumijevanje socijalno prihvatljivog ponašanja, potrebno je biti slobodan i moći se opredijeliti za jedan novi početak svog života, jer svaka je inicijacija ponovno rađanje.

Pred Vama i nama je dug i lijep put u kojem ćemo se sigurno, i kao pojedinci i kao zajednica, mijenjati i postajati, makar za nijansu, bolji. Ta ljubav, napor, razumijevanje i tolerancija, dat će svakome i svima nama novu kvalitetu života, a time poboljšati svoju okolinu i cijeli svijet.

Na početku puta vrijedi misao: "Jučer sam bio jako pametan i želio sam promijeniti cijeli svijet, a danas sam mudar i želim promijeniti samoga sebe!"

Pa krenimo tim putem, jer on nam je i cilj!

Marijan Hanžeković
Veliki majstor