VELIKA LOŽA
STARIH, SLOBODNIH I PRIHVAĆENIH ZIDARA HRVATSKE

ŠTO JE SLOBODNO ZIDARSTVO?Srednjovjekovni prikaz dogradnje novog dijela objekta i vanjskih zidova


Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratovština. Učenja o kojima slobodno zidarstvo poučava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima među ljudima) i uz slobodnozidarsko prihvaćanje, bez ulaženja u domenu religije, da sve na ovom svijetu ovisi o Božjoj providnosti. Slobodni zidari smatraju da su ova učenja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stoljeća kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom današnjem obliku.

Unatoč mnogim suprotnim mišljenjima, slobodno zidarstvo nije tajno udruženje. Tzv. slobodnozidarske tajne upotrebljavaju se samo kao ceremonijalni način dokazivanja da je netko slobodni zidar i da time može prisustvovati zasjedanju lože. Uostalom, te tzv. tajne bile su iznošene u medijima gotovo od samih početaka slobodnog zidarstva i ne predstavljaju nikakvu značajnu informaciju. Pravi smisao slobodnozidarskog obećanja da se ove tajne neće otkriti je u osnovi dramatičan način obećanja da će se držati danih obećanja općenito.

Kao daljnje razloge zbog kojih slobodno zidarstvo ne može biti smatrano tajnim udruženjem treba reći da slobodni zidari ne obećavaju svoje članstvo držati u tajnosti (oni to mogu kazati kome god to žele), da je hrvatsko slobodnozidarsko udruženje zakonski registrirana udruga sa svojim statutom i na kraju da su hrvatski slobodni zidari istupima u medijima sami predstavili javnosti činjenice o postojanju Velike lože Hrvatske kao i svoje ciljeve, a to nastavljaju i na ovim stranicama.

Ironično je da su samozatajnost slobodnih zidara o njihovom članstvu u bratstvu (jer su ih učili i danas ih uče da svoje članstvo ne koriste za ostvarenje svojih interesa) kritičari tumačili potpuno suprotno, smatrajući da se tu radi o nečemu tajanstvenom i izopačenom. Vjerojatno je nemoguće i zamisliti netočniju definiciju.

Slobodnozidarske ceremonije su svjetovne moralne predstave koje izvode članovi lože za onoga tko postaje slobodni zidar ili tko želi dublje istraživati nauk slobodnog zidarstva. Svaka ceremonija nosi u sebi poruke za kandidata. Drugi razlog zašto slobodni zidari javno ne objavljuju sadržaj ovih ceremonija je, jednostavno, da ne pokvare doživljaj kandidatima - potpuno istovjetno situaciji kad ne želite nekome ispričati završetak neke knjige ili filma.

Prema Konstituciji Velike lože, hrvatsko slobodno zidarstvo pripada sistemu tzv. Simboličkog slobodnog zidarstva i radi u tri tradicionalna simbolička stupnja. Za one koji žele dublje istraživati ovu temu potrebno je napomenuti da postoji i niz drugačijih slobodnozidarskih sistema.

Ove tri ceremonije ili stupnja Simboličkog slobodnog zidarstva bave se odnosima među ljudima, čovjekovom prirodnom jednakošću i njegovoj ovisnosti o drugim ljudima, važnosti obrazovanja i nagrađivanju prema radu, ispunjavanju danih obećanja, promišljanju neumitne smrti i osjećaju dužnosti prema bližnjima.

Nadalje, slobodni zidarima nije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Hrvatsko slobodno zidarstvo je također strogo ne-politično i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izričito zabranjene. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja članova da otkrivaju ono što je zajedničko ljudima iz najrazličitijih društvenih krugova. Kao što je dobro poznato, rasprave o religiji i politici prečesto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije, proganjanja i ratova.

Iako se od svih slobodnih zidara traži da ustrajno vjeruju u Vrhovno biće (u simbolu Velikog graditelja svih svjetova), iako se njemu zavjetuju na slobodnozidarskim radovima, slobodno zidarstvo ni na koji način nije zamjena za religiju. Slobodno zidarstvo nema teoloških doktrina, ne nudi sakramente i ne obećava spasenje.

Slobodnog zidara se dakle prvenstveno potiče da obavlja svoju dužnost prema svome slobodno izabranom Bogu (ili kako ga on želi zvati) kroz svoju vjeru i religioznu praksu, a zatim, ne šteteći svoju obitelj i one koji o njemu ovise, da obavlja svoju dužnost prema drugim ljudima - bližnjima svojim kroz milosrđe i dobrotvornost.

Niti jedna od ovih ideja nije isključivo slobodnozidarska, ali sve bi trebale biti prihvatljive u cijelom svijetu i od slobodnih zidara se očekuje da ih slijede.

Tekst odobrila: Velika loža starih i prihvaćenih slobodnih i zidara HrvatskeSlobodno zidarstvo

Sobodno zidarstvo, najveće je i najraširenije bratstvo na svijetu. Srednjovjekovni cehovi zidara izvorno su bili udruge kamenorezaca, ali su u Engleskoj za vrijeme Reformacije počeli u članstvo primati bogataše i ljude na društvenim položajima. Zidarski su cehovi postepeno postajali udruge ljudi posvećenih općim idejama kao što su bratstvo, jednakost i mir pa su i njihovi sastanci postajali više društvena nego poslovna okupljanja.

Četiri ili više ovakvih cehova, zvanih lože, udružili su se u Londonu 24. lipnja 1717 i stvorili veliku ložu za London i Westminster, koja, šest godina kasnije, postaje Velika loža Engleske. Ova Velika loža je "majka" velika loža Slobodnih zidara svijeta i od nje su potekle sve priznate Velike lože. Velika loža Cijele Engleske je nastala u Yorku 1725. godine, Velika loža Irske u lipnju iste godine, a Velika loža Škotske 1736. godine. York obred dolazi u nadležnost Velike lože u Londonu kasnije u 18 stoljeću.

Pokroviteljstvo nekih članova plemstva nad bratstvom rezultiralo je time da je uzdižuća britanska trgovačka klasa gledala na Slobodno zidarstvo kao na dodatak društvenom uspjehu i bratstvo je postalo popularno. Slobodnozidarske ideje vjerske tolerancije i osnovne jednakosti svih ljudi bile su u skladu sa rastućim duhom liberalizma tijekom 18. stoljeća. Jedno od osnovnih načela slobodnozidarskih redova na engleskom govornom području u svijetu je da je vjeroispovijest osobna stvar pojedinca. Protivljenje od strane katoličke crkve bilo je uglavnom temeljeno na stavu da je Slobodno zidarstvo svojim obvezujućim načelima i vjerskom prirodom uzurpiralo isključiva prava crkve. Posljedica ovoga je da Slobodnim zidarima nikad nije bilo dopušteno organiziranje u nekim isključivo katoličkim zemljama kao što je Španjolska. Nasuprot tome, u Francuskoj je, prateći ateističke tendencije francuske revolucije, bratstvo cvalo.

Djelatnost

U većini zemalja engleskog govornog područja dobrotvorna i zaštitnička uloga bratstva izražena je kroz osnivanje masonskih domova za stare i nemoćne slobodne zidare i njihove udovice kao i sirotišta i škola za djecu članova. Slobodno zidarstvo uči da su bratske obaveze, uključivo pomaganje braći, podređene dužnostima prema Bogu, domovini i svojoj obitelji uz puno poštivanje obaveza prema čovječanstvu. Slobodnozidarsko bratstvo u osnovi se razlikuje od ostalih privatnih dobrotvornih udruga kao i Independent Order of Odd Fellows, drugog najvećeg međunarodnog bratstva, u tome da je pomoć ili dobrotvorni prilog među članovima potpuno dobrovoljan i ovisi o potrebama u svakom pojedinom slučaju. Iznos takve pomoći ili priloga nije ni na koji način propisan i ne podrazumijeva se da nevolja u kojoj se brat našao zahtijeva određenu financijsku pomoć ili brigu. Slobodno zidarstvo je u osnovi odgojna udruga koja se trudi svoje članove poučiti etici života.

Važniji obredi

Mnoštvo slobodnozidarskih obreda pojavilo se od 17. stoljeća, ali ih je samo pet značajnijih preživjelo do danas. Dva su slobodnozidarska sistema nazvana York obred i Škotski obred.

Nijedan od njih nema nikakve veze ni povijesne niti bilo koje druge sa pokrajinom York, Engleskom ili Škotskom. York obred je nastao u kasnom 18. stoljeću i naziva se još i kapitelski (Capitular), a članovi zidarima kraljevskog luka - Royal Arch Masons (četiri stupnja); slijedeći nivo se naziva kriptički (Cryptic), a članovi kraljevskim i izabranim masonima - Royal and Select Masons (tri stupnja), dok se završni nivo naziva viteški (Chivalric), a članovi vitezovima templarima - Knights Templar (tri reda). Škotski obred je nastao 1801. godine u Charlestonu, Južna Karolina (trideset i tri stupnja uključujući tri stupnja simboličkih loža)

U mnogim drugim grupama koje se na neki način naslanjaju na York obred, članove se odabire (grupa kontaktira slobodnog zidara kojeg bi željela u svojoj grupi - op.prev.), a ponekad i bira (u slučajevima kada se slobodni zidar samoinicijativno prijavi u članstvo u nekoj grupi - op.prev.). Ove se grupe zanimaju za neke posebne aspekte Slobodnog zidarstva, uključujući slobodnozidarska istraživanja. Moglo bi se reći da su to grane glavnog stabla. Među njima su Royal Order of Scotland, Allied Masonic Degrees, Red Cross of Constantine, Masonic Rosicrucian Society (SRICF), Rite of Strict Observance (CBCS), Grand College of Rites, Knight Masons, Order of Corks, York Cross of Honour, Blue Friars i Holy Royal Arch Knights Templar Priests. Postoje i tzv. "zabavni stupnjevi" kao što su Shrine, Grotto i Tall Cedars of Lebanon - mnogi od njih sa brojnim članstvom. Pored njih postoje i neke vrlo male grupe koje doprinose šarolikosti i time uveseljavaju istraživače posebnih aspekta Slobodnog zidarstva (Craft).

Među najpoznatije članove slobodnozidarskog bratstva spadaju Wolfgang Amadeus Mozart (čija je opera Čarobna frula napisana oko slobodnozidarskog rituala) i književnik Lav Nikolajević Tolstoj, čiji roman Rat i mir veliča ideale bratstva.

Tekst odobrio: General Grand Chapter of Royal Arch Masons