Mitä vapaamuurarius on?

Loosi on toiminnan kivijalka

Kaikki vapaamuurariharrastuksen ydintoiminnat tapahtuvat sen perusyksiköissä, looseissa. Ns. sininen vapaamuurarius (engl. craft), jossa järjestön kolme ensimmäistä astetta saadaan, muodostaa koko toiminnan kivijalan. Näitä sinisiä looseja toimii Suomessa 175 kappaletta, maan eri kaupungeissa. Niiden keskikoko on nelisenkymmentä veljeä. Kutakin loosia johtaa sen mestari.

Siniset loosit ovat perustaneet keskusjärjestökseen Suomen Suurloosin. Sen alaisissa looseissa on nykyään (v. 2014) jäseniä n.7300. Suurloosi kokoontuu kerran vuodessa vuosi-istuntoonsa. Siellä päätetään järjestön tärkeät asiat ja valitaan järjestön puheenjohtaja. Tätä vapaamuurarit kutsuvat suurmestariksi.

Suurloosin päätehtävänä on tukea loosien toimintaa. Sen se tekee mm. järjestämällä koulutusta ja julkaisutoiminnan avulla. Suurloosi julkaisee Koilliskulma -nimistä jäsenlehteä. Se on vapaasti järjestöön kuulumattomienkin tilattavissa. Nämä internet-sivutkin ovat suurloosin ylläpitämät.

Ei kansainvälistä keskusjohtoa

Suurloosin tehtävänä on hoitaa myös järjestön ulkosuhteita, ts. suhteita ympäröivään yhteiskuntaan ja muiden maiden suurlooseihin. Eri maissa toimivilla itsenäisillä, toisensa tunnustaneilla suurlooseilla ei ole kansainvälistä keskusjärjestöä, vaan ne toimivat suvereenisesti omissa maissaan. Vapaamuurarit voivat vierailla näiden suurloosien alaisten loosien istunnoissa.

Suurloosin toimisto-organisaatio on kevyt. Sillä on lisäksi joukko toimikuntia eri asioiden valmisteluun ja ylläpitoon. Esimerkiksi vapaamuurarikirjaston ja -museon toiminnoista vastaavat tällaiset toimikunnat. Suurloosilla on myös piiriorganisaatio. Se koostuu suunnilleen maakuntajakoa noudattavista yhdestätoista vapaamuuraripiiristä.

Hyväntekeväisyystoiminta

Osa vapaamuurarien hyväntekeväisyystoimista kanavoituu suurloosin kautta, mutta enintä osaa siitä hoitavat karitatiivisiin päämääriin tähtäävät säätiöt ja yhdistykset. Sellaisia ovat mm. Vanhusten ja Lasten tukisäätiö ja Sompala-seura. Viimeksi mainittu tarjoaa sosiaalisin perustein tapahtuvaa leiri- ja virkistystoimintaa kesäaikaan. Se on toimijoille joko täysin ilmaista tai omakustannushintaista. Niin ikään itsenäiset organisaatiot ylläpitävät palveluasuntoja eräillä muuraripaikkakunnilla.

Niitä vapaamuurareita varten, jotka haluavat syventää ja laajentaa harrastustaan, toimii Suomessa kuusi vapaamuurarillista järjestöä, jotka antavat ns. liitännäisasteita. Noin puolet sinisten loosien jäsenistä kuuluu yhteen tai useampaan näistä järjestöistä. Kaikki ne edellyttävät jäseniltään siniseen muurariloosiin kuulumista. Suomen Suurloosin ja sen liitännäisjärjestöjen lisäksi Suomessa toimii myös ruotsalainen vapaamuurarijärjestö.