Medlemskab

For at blive frimurer skal du vedkende dig, at der er en højere magt som styrer universet. Du skal udfylde et ansøgningsskema hvorpå der stilles nogle spørgsmål om, hvad du selv anser for din pligt som menneske. Du skal acceptere hemmeligholdelse af ritualerne og overholdelse af "de gamle landemærker".

Efter indsendelsen af en ansøgning, får du besøg af to medlemmer fra Storlogen af Danmark. Ved dette besøg kan du og din familie få svar på alle de spørgsmål I kan komme i tanke om. Besøgsudvalget vil samtidig vurdere om du kunne tænkes at blive skuffet, hvis du blev optaget. Der er jo stadig meget du ikke ved noget om.

Omkostningerne ved at være frimurer vil typisk være omkring Kr. 600,- pr. kvartal. Dertil skal lægges Kr. 500,- i forbindelse med indvielser. Nogle loger mødes en gang om ugen. I forbindelse med logemøder vil der typisk være en udgift på Kr. 30 - 50,- for et måltid mad med drikkevarer, mens bidrag til velgørenhed er helt frivillig. Hertil skal du selvfølgelig lægge eventuelle udgifter til transport.

Vi har ikke nogen krav om, at du skal anskaffe dig en speciel og dyr dragt i forbindelse med logeaftenerne. Blot insisterer vi på, at du møder i mørke beklæder og lys skjorte, gerne med mørkt slips. En logeaften er en højtid, og en del af forberedelsen er den enkelte broders selv-iagttagelse.

Vi ser gerne at brødrene klæder sig nobelt og højtideligt, men vi insisterer ikke på en bestemt og ensrettet påklædning. Det skyldes, at vi alle over vor civile påpklædning bærer logedragt når logen åbnes og under mødet. Først når logen er lukket går vi alle til brodermåltidet.

Hvis du ønsker et ansøgnings-skema tilsendt, så skriv til Storlogens adresse, eller send en e-mail. Du kan også hente ansøgnings-skemaet ved at klikke [her] og printe det ud. Når du har udfyldt det, sender du det blot til Storlogens adresse, og du vil høre fra os når din ansøgning er behandlet.