Welkomstwoord van de Grootmeester


Welkomstwoord van de Grootmeester

Welkom op de site van de Reguliere Grootloge van België.

De Reguliere Grootloge van België is een inwijdingsgenootschap die bouwt aan een samenleving waarin mannen van de 21e eeuw zich moreel en spiritueel ontplooien.

De reguliere Belgische vrijmetselaars arbeiden in een glorieuze band met de Opperbouwmeester van het Heelal. Ze hebben respect voor alle godsdienstige overtuigingen en beschouwen het ‘in vraag stellen’ reeds als een essentiële stap in de zoektocht naar het transcendente en de zin van het leven. Door zichzelf in vraag te stellen en zijn visie aan te passen werkt een mens actief mee aan de verbetering van de samenleving. Een ernstige studie van de symbolen is de weg die de vrijmetselaars volgen om tot bredere en betere inzichten te komen.

Tegelijk houdt de Reguliere Grootloge van België zich strikt en getrouw aan de maçonnieke tradities die sinds 1717 te stand kwamen in Londen. Deze drie eeuwen oude traditie verenigt op dit moment meer dan 2.5 miljoen mensen in de wereld. Om deze reden onthouden reguliere vrijmetselaars zich tijdens hun bijeenkomsten van elke discussie van politieke of religieuze aard. Ook al omdat de geschiedenis aantoont dat deze discussies de mensen meer verdelen dan tot elkaar brengen.  Hiervoor bestaan andere organisaties en zijn er andere plaatsen, waar dit wel kan.

De zoektocht naar symboliek, maar ook het respect voor de ander, luisterbereidheid, samenhorigheid en gulhartigheid zijn kenmerken van onze loges. Welkom bij de Reguliere Grootloge van België.