TIDLØS I TIDEN

Det moderne frimureriet har som mål å virke for menneskets forbedring og foredling.

Eldgamle ritualer, symboler og allegorier formidler en pedagogisk læremåte som selv i dag, over 200 år etter at den ble skapt, utfordrer og forandrer de som opplever dem.

Budskapet er nå som da: Nestekjærlighet og medmenneskelighet.

Les mer om frimureriets opprinnelse

Flere artikler om frimureriet

Fiducia i Oslo - et tilbud til eldre frimurerbrødre og -enker

Av Arne Lie jr.
Fiducia Oslo
Fiducia , hva er det? - kom på besøk å se. Foreningen for enker etter frimurermenn som gir fellesskap for alle dem - både kvinner og menn. Kjennetegnet vårt er blomsten, "Forglemmegei" Fiducia tar vare på nettopp deg.
Les mer

Slik foregår en kveld i frimurerlogen

Av Kristoffer Sandven
Fakta om frimureriet
En logeaften er preget av stil og høytid når ordensbrødrene møtes. Stil, fordi vi kler oss i mørk dress eller livkjole og oppholder oss i vakre lokaler. Høytid, fordi logemøtet bidrar til å skape hverdag om til høytidelighet, men også til alvor og…
Les mer

Forskningslogens høytidsdag 2016

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Ulf Lindgren foran Rosslyn Chapel i Skottland.
Invitasjon til Forskningslogen Niels Treschows Høytidsdag - lørdag 10. september 2016 kl. 1400 i Stamhuset i Oslo.Broder og tidligere Ordførende Mester i St. Johanneslogen la Lumière, Ulf Lindgren, foreleser over temaet: «Vem är du Gud eller Hur är Gud?». Et foredrag om gudsbildet i tiden da det…
Les mer

Oversikt over logemøter i sommer

Av Arne Lie jr.
Informasjonsdirektoriet
For å finne logemøter i sommer, følg linken under og velg bare måned så kommer det opp en oversikt over møter i den aktuelle måned. http://frimurer.no/loger/soek-logemote
Les mer

Andersons "Constitutions" utgis i forbindelse med Landslogens 125-års jubileum

Av Ole Rikard Høisæther
Informasjonsdirektoriet
||
24. juni 2016 ble den første «norske» utgaven av James Andersons «Constitutions» utgitt i anledning av jubileet til den Norske Store Landsloge. Informasjonsdirektoriet hadde tatt initiativ til å produsere en faksimileutgave av boken fra 1723. Det er den første frimureriske boken vi kjenner, og den…
Les mer

Hvorfor går vi i logen?

Av Tore Evensen
Kronikker
Frimureri handler om livsglede og livskvalitet. Vi konsentrerer oss om det som samler midt i en forvirret og fortumlet verden. Vi bygger på kristne verdier. Det er en viktig erkjennelse – for det gir oss et ansvar overfor vårt eget liv. Vi skal ikke sjuske med livet, vi skal gjøre oss umake – for…
Les mer

Derfor feirer Landslogen 125-års jubileum

Av Terje Coucheron Helsingeng
Landslogen
Mange stiller seg kanskje spørsmålet om hvorfor vi feirer 125 år siden stiftelsen av Den Norske Store Landsloge, når det vitterlig er mer enn det dobbelte antall år siden den første logen så dagens lys i Norge, med etableringen av St. Olai loge på Bygdøy Kongsgård St. Hansdagen 1749. Men som så mye…
Les mer

Treschow-Symposiet 2016

Av Kristoffer Sandven
Forskningslogen Niels Treschow
Det er igjen en glede å kunne invitere til «Treschow-Symposiet 2016», som går av stabelen lørdag 22. og søndag 23. oktober 2016. Registrering lørdag fra kl. 09:00. Første foredrag begynner presis kl. 09:30. Søndag begynner foredragene kl. 10.00. Antrekk: daglig. På logemøtet fredag: vanlig…
Les mer

Fra Landslogens område

Rosebladet nummer 1-16

Her finner dere siste utgave av Rosebladet elektronisk. Klikk på linken under artikkelen.  Her vil du finne artikler som: Møte med en historiker og menneskevenn Rosenes første OM ble «født» inn i frimureriet Uta, en kvinne og en drøm Jeg sykler for det femte barnet Rosedag i Landslogen

Historikk

Historikken til St.Johs.Logen Den Gamle Ek

Kyndelsmesse for fjerde gang i Rygge kirke, 31.01.2016

Det er faktisk 4. gang at Loge Sirius holdt kyndelsmesse i Rygge gamle middelalderkirke. Også denne gangen var kirken fylt til «randen» av deltagere fra menigheten, familie og venner av Logen. Kyndelsmesse eller «Messa candelarum»- også kalt «Marias renselse» er blitt tradisjon for Loge Sirius - dette var tiende gang…

St. Nikolas t.d.g. Anker 20 år

5. desember 2015 fylte St. Nikolas til det Gyldne Anker 20 år som selvstendig loge, noe som ble feiret behørig både i egen jubileumsfest samt på St. Nikolas høytidsdag 30. nov 2015. 125 gjester var tilstede på høytidsdagen, og 121 til taffel, blant annet Ordenens Stormester Tore Evensen.

Rosebladet 3-15

Vi har gleden av å publisere nummer  3-15av Rosebladet på Ordenens nettsider. Linken ligger rett under denne artikkelen.

Verba Masonica 12 - 2015

Verba Masonica 12 - 2015 Utgitt i forbindelse med Forskningslogen Niels Treschows møte på Oscarsborg 11. april 2015.

Verba Masonica 13 - 2015

Verba Masonica 13 - 2015 Her kan du lese Verba Masonica nr. 13-2015. Dette nummeret ble utgitt til Forskningslogens møte i Oslo 17. januar 2015. Temaet for møtet var «Royal Arch kapitlet Dovre», med foredrag av br. Leif Endre Grutle.

Brodertjenesten i Sirius

Brodertjenesten i Sirius Brodertjenesten er en viktig del av det å være frimurer. Den er en mulighet til å hjelpe andre brødre gjennom utfordrende perioder i livet. Mange brødre som deltar opplever at de får sterke og gode opplevelser gjennom brodertjenesten, og at den har gitt dem mye tilbake.

Fra Bergen Provins

Vårens MC tur til Førde 29.-30. april 2016.

Vårens MC tur til Førde 29.-30. april 2016. Møte i Oscar t.d.s. Bjerges Deputasjonsloge i Sunnfjord. Møtet avholdes fredag 29.april, et møte i lærlingegraden. Tradisjonen tro for 15. året vil det også i år bli arrangert  MC tur til dette møtet.  Vi møtes utenfor logen fredag, senest kl.…

Oscar besøker Carl

Orførende Mester minner om: "Torsdag 7. april er det igjen tid for at vi, Oscar-brødre, besøker våre brødre i Carl. Jeg håper å se nettopp DEG i logen førstkommende torsdag, og kan med bakgrunn i mange års erfaring love deg…

Nordisk Andreasmøte i Gøteborg, 19.-21. august 2016

Det arrangeres Nordisk Andreasmøte i Gøteborg 19. - 21. august 2016. Brødre med ledsagere inviteres til fellestur. Sammen med våre venner i de nordiske land vil vi være "De tre Førenade Kronors" gjester. For utfyllende informasjon: SE VEDLEGG

Begivenheter i 2015

Begivenheter i 2015 Litt forsinket, men likevel på sin plass: 2015 ble i logesammenheng et begivenhetsrikt år for flere brødre. Spesielt vil her nevnes tildelinger av Den Norske Frimureordenens Hederstegn og Stormesterens Fortjenstmedalje. Broder Johs Nissen ble tildelt Hederstegnet, mens brødrene Richard Olsen og…

Logens bibliotek

BIBLIOTEKVIKARER Logebiblioteket har et kritisk behov for nye bibliotekvikarer. Som du sikkert kjenner til, skal biblioteket være åpent fra kl. 17:00 til kl. 18:15 mandager, tirsdager, onsdager og torsdager.   Nye vikarer vil få opplæring i hvordan utlån og retur foregår. Avhengig…

Informasjonsmøte 7. februar 2016

Søndag 7. februar 2016 kl 1800 blir det informasjonsmøte i logen. Johanneslogene Carl og Oscar gjentar tradisjonen med åpent informasjonsmøte i logens lokaler. Møtet er beregnet på dem som vurderer å søke eller allerede har søkt inntreden i vår Orden, samt brødre som…

Ordenens Store Høytid 2016

Brødre av VIII grad eller høyere inviteres herved til Ordenens Store Høytid 2016. Arrangementet finner sted i Stamhuset i Oslo, tirsdag 15. mars 2016, med start klokken 1645. Pris for taffel m. drikke er den samme som i 2015,kr. 460,-.…

Ordenens Store Høytid 2016

Mer informasjon, herunder påmeldingsinformasjon, finner du ved å trykke på denne linken: http://frimurer.no/loger/bergens-provincialloge

Sekretærskifte i Oscar

Richard Kristensen er fra logeåret 2016 den nye faste sekretæren i Oscar til de syv Bjerge. Broder Richard har lang erfaring fra sekreteriatet og har de beste forutsetningene til å skjøtte sine oppgaver på en utmerket måte. Han ønskes lykke til i…

Spesielle møter i 2016

  20.01.16, kl. 18.45: Temamøte I grad 07.02.16, kl. 18.00: Informasjonsmøte 10.02.16, kl. 18.45: Temamøte II grad 09.03.16, kl. 18.45: Temamøte I grad 16.03.16, kl. 18.45: Temamøte III grad 07.04.16, kl. 18.30: Oscar til de syv Bjerge besøker Carl til…

Fra Trondhjem Provins

Stor dugnadsinnsats i Kristiansund

Frimurerbrødrene i Kristiansund er etter en lang og grundig planleggingsfase kommet i gang med arbeidet for nye logesaler etter at alle formaliteter, særlig etter at en solid finansiering er på plass. I logehuset i Langveien 46 er nå arbeidet med den nye logesalen i full gang og det er allerede nedlagt…

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge

Ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge Håkon Pharo ble i et ordinært VII gradsmøte i Trondheim 18. mars innstallert som ny Deputert Provincialmester i Trondhjems Provincialloge. Han overtar etter Ingar Samset som har sittet i embetet i de siste 8 år. Broder Ingar har planer om å flytte fra Trondheim til Oslo og for fremtiden vil…

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge

Vellykket 100-årsjubileum i Trondhjems Provincialloge Trondhjems Provincialloge feiret sitt 100-årsjubileum gjennom hele helgen 28. januar til 1. februar. Forut selve jubileumsfeiringen var det Ordførende Mestermøte med alle Ordf, Mestre og Ordf. Brødre i provinsen etterfulgt av et møte i VII grad på fredag hvor også vår OSM Tore Evensen deltok. Mens brødrene deltok på logemøtet…

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje

Tre nye innehavere av Stormesterens Fortjenstmedalje Under et VII gradsmøte i forbindelse med Trondhjems Provincialloges 100-årsjubileum ble tre brødre hedret med Stormesterens Fortjenstmedalje. Steinar Ravlo fra Olavslyset på Verdal og Willy Aune fra Morgenstjernen på Røros, begge tidligere Ordførende Mestre i sine respektive loger ble hedret for sitt arbeide med å skaffe sine loger eget hus, noe…

En sunn Loge Borgund fyller 50

En sunn Loge Borgund fyller 50 St. Andreaslogen Borgund ble stiftet 23. november 1964 og fyller dermed 50 år i november 2014. Jubileet markeres på Høytidsdagen 24. november. Men St. Andreas frimureriet i Ålesund startet lenge før 1964. Etter at St. Johanneslogen Regulus ble stiftet i 1924, og tidligere i år kunne feire sin 90 års…

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund

St. Johanneslogen Regulus i Ålesund St. Johanneslogen Regulus i Ålesund, som ble grunnlagt 30. januar 1924 med 68 medlemmer, feiret sitt 90 årsjubileum 27. januar i år. Antallet aktive betalende brødre er nå 288 og Regulus er således den største logen i Møre og Romsdal. Frimureriet kommer til Ålesund I matrikkelen for 1851 står det…

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe

”Buskloge” i Gauldal St. Johannes Frimurergruppe Gauldal St. Johannes Frimurergruppe under St. Johanneslogen Nordlyset har i 20 år arrangert en såkalt ”Buskloge”. Møtet står ikke i møteplanen men informasjon går ut på mail og fra ”mann til mann”. I et nydelig sommervær gikk turen i år til Fløttumgruva, en nedlagt kobbergruve i Singsås. Her ble det…

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe

Stormesteren besøkte Hitra og Frøya Frimurergruppe Stormesterbesøket til Hitra og Frøya Frimurergruppe ble som alle hadde håpet på, en opplevelse. De nærmere 60 brødrene som hadde tatt turen til Dolmsundet Hotell fikk oppleve et frimurerisk møte litt utenom det vanlig. Ordenens Stormester som flere ganger i uken er tilstede på logemøter rundt om i vårt langstrakte…

Frimurernes Sangforening i Trondheim

Frimurernes Sangforening i Trondheim Det første frimurerkor i Trondheim ble startet i 1897. Vi synger i dag i 2 Johannesloger, Andreas- og Provincialloge, samt deltar ved begravelser, synger i kirker osv. Hvert år arrangerer koret en adventskonsert, synger i losjen 17. mai, avholder sin spesielle lutefiskaften senhøstes for sangere, støttemedlemmer med ledsagere. Koret har…

Gauldal St. Johannes Frimurergruppe, Støren

Gauldal frimurergruppe ble stiftet 10.03.1987 og er med sine 10 medlemmer en av landets minste. Likevel har vi gjennomsnittlig over 15 deltagere på møtene våre. På det meste har vi vært over 30 brødre! Dette skyldes godt besøk av brødre både fra Røros og Trondheim. Men vi mener også at…

Fra Tromsø Provins

Ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Salten

Ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Salten Hans Johansen ble tirsdag 21. juni innstallert som ny Ordførende Mester i St. Johanneslogen Salten. Han overtar etter Knut Jarnæs som har uttjent sin tid. Ordenens Stormester, Tore Evensen, deltok i møtet der Provincialmester i Tromsø Provincialloge, Per Trygve Kongsnes, ledet den høytidelige handlingen. 

Odd Jarle Eidner tildelt LEVE-prisen

Odd Jarle Eidner tildelt LEVE-prisen Foreningen LEVE - landsforening for etterlatte ved selvmord, tildelte søndag 22.mai 2016, sin ildskjelpris for 2016, til broder Odd Jarle Eidner. Det var en overrasket Eidner som mottok prisen da han feiret sin 60-årsdag på Galleri Bodøgaard i Bodøsjøen. (Kilde: Avisa Nordland) Ildsjelprisen går til en som ved hjelp av sitt…

Høytidsmarkering i Bodø Kapitel Broderforening

Høytidsmarkering i Bodø Kapitel Broderforening Den 21. april feiret Bodø Kapitel broderforening sin 24. høytidsdag. Rundt 80 brødre deltok, - blant disse Provincialmester Per Trygve Kongsnes, som jo er broderforeningens Ordførende Mester. Fra Den norske Frimurerordens høyeste ledelse deltok også Ordenens Høyeste Prelat Anders Kjus, som holdt aftenens meget interessante instruksjonstale, med tittel «Streiftog i…

Kunngjøring fra Kontakt

Kunngjøring fra Kontakt Neste nummer av Kontakt skal etter planen være i din postkasse rett før logene åpner igjen til høsten. Artikler og innlegg sendes på e-post: innen 1. august. Alle innspill mottas med takk, og spesielt oppfordres yngre brødre til å bidra. Med broderlig hilsen Per Arvid Tellemann, redaktør

Har du søkt logen i det siste?

Har du søkt logen i det siste? Kjære broder, er det lenge siden du har vært i logen? Er det?? Du er savnet. Det er akkurat deg vi har ønsket å se på møtene. Vær med å lyse opp i broderfellesskapet. Vel møtt! Tor H. Bang OM Midnatsol  

Midnatsol med instruksjonsloge

Midnatsol med instruksjonsloge Ordenen startet, initiert av OSM Tore Evensen, i 2014 prosjektet "Ny læringsplatform for DNOF". Det resulterte i "Verktøykassen 2015" som setter loger i stand til selv å gjennomføre instruksjonsloger i en ny og engasjerende form. "Vi må sørge for at flest mulig av våre brødre får kunnskap om - og…

OM Knut Helge Händler fikk IX grad i Tromsø.

OM Knut Helge Händler fikk IX grad i Tromsø. Knut Helge Händler , Ordførende Mester i St.Johannes logen Christian til det edle sølv på Kongsberg, fikk sin IX grad i Tromsø  10.februar. Møtet ble ledet av SMS Karl-Jens Holmen. Det var seks brødre  fra Christian som fulgte sin OM til Tromsø for å være til stede ved hans gradspassering.…

Høytidsdag i St. Johs.logen Midnatsol

Høytidsdag i St. Johs.logen Midnatsol Tirsdag 26. januar avholdt St. Johs.logen Midnatsol sin 92. høytidsdag. På møtet deltok 131 brødre. Det var gjester fra St. Johs.loge Olaus Magnus og Broderforeningen Arthur Edmund i Skjellefteå i Sverige, og fra  loger i Svolvær og på Mo i Rana. Bodø Frimurer sangforening bidro med vakker sang både under…